Name: socialfaglig_konsulent_kerteminde.png.
FAMILIEBEHANDLING
Familiebehandling er en særlig type indsats, som har til formål at øge forældrenes kompetencer og styrke forældre-barn-relationen, samt at skabe udvikling og forandring i familien.
I familiebehandlingen vil jeg have fokus på det pædagogiske & terapeutiske behandlingsarbejde ift. hele familien, med barnets/børnenes  udvikling og trivsel som afgørende succeskriterium for behandlingen.
Familiebehandlingen & forældrerådgivningen vil foregå hjemme hos familierne selv, hvad enten man bor i Kerteminde, i Odense eller andre steder på Fyn, og består i samtaler alene med forældrene og med hele familien. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og muligheder og kan bestå af bl.a. samtaler, møder, øvelser, terapi, praktisk støtte etc.
Name: familiebebandling_kerteminde_fyn.jpg.
TRINE SEGNITZ
Glysingsvej 8
5300 Kerteminde
Tlf. 3054 3273
Email: trinesegnitz74@gmail.com
CVR. 39532735
Trine Segnitz 2019