Name: socialfaglig_konsulent_kerteminde.png.
PERSONDATALOVEN
Den 25. maj 2018 trådte "Persondataloven" i kraft. Forordningen har til formål at sikre en beskyttelse af persondataoplysninger. Det betyder strammere krav til beskyttelse af persondata. 
Min virksomhed er opfattet heraf, hvilket betyder at jeg lever op til de i lovgivningen anviste krav ift. håndtering af personligeoplysninger. 
Jeg opbevarer dine personlige oplysninger for at kunne opfylde vores kontraktift. samarbejdet, og oplysningerne opbevares indtil vores aftale er stoppet. Øvrige oplysninger, så som kontaktinformationer, bliver slettet, når vores samarbejdet ikke længere består.
Jeg vil forinden et samarbejde, informere dig yderligere om hvordan jeg opbevarer og håndterer dine personlige oplysninger.
Trine Segnitz
Name: trine_segnitz_fortrolighed.jpg.
TRINE SEGNITZ
Glysingsvej 8
5300 Kerteminde
Tlf. 3054 3273
Email: trinesegnitz74@gmail.com
CVR. 39532735
Trine Segnitz 2019