Name: socialfaglig_konsulent_kerteminde.png.
KONTAKTPERSON
Som professionel kontaktperson er det min opgave at støtte barnet/den unge til en positiv udvikling, dette via den stabile voksenkontakt, som jeg tilbyder.

Der vil i denne opgave være fokus på relationen, med fokus på at skabe tryghed:
Samtaler med barnet/den unge.
Skolesamarbejde, herunder støtte i undervisningen til barnet/den unge.
Rådgivning – vejledning ud fra barnets/den unges behov.
Rådgivning til forældrene.
Deltagelse i netværksmøder, andre møder vedr. barnet/den unge.

Professionel kontaktperson skal ses som en fleksibel, helhedsorienteret samt støttende indsats ift. barnet/den unge, hvis formål er at øge trivslen.
Forældrene er vigtige samarbejdspartner, og vil altid blive inkluderet i samarbejdet.

Jeg har tavshedspligt og den overholdes.
Name: kontaktperson_kerteminde.jpg.
TRINE SEGNITZ
Glysingsvej 8
5300 Kerteminde
Tlf. 3054 3273
Email: trinesegnitz74@gmail.com
CVR. 39532735
Trine Segnitz 2019