Name: socialfaglig_konsulent_kerteminde.png.
SAMVÆRSKONSULENT
Som samværskonsulent er det min opgave at støtte og hjælpe forældre til at opnå eller udvikle kontakten med deres barn/børn, som er anbragt udenfor hjemmet. 
Samværet kan foregå i forældrenes eget hjem, i lokaler som Kommunen finder eller hos plejeforældrene. Som samværskonsulent arbejder jeg ud fra en samværsaftale, som familierådgiveren/socialrådgiveren har fastsat. 
Jeg vil som samværskonsulent arbejde tæt sammen med forældrene om at skabe et positivt og trygt indhold i samværet, yde støtte og vejledning i henhold til de opstillende fokuspunkter i samværsaftalen, samt sikre at rammerne overholdes.
Jeg vil i ovenstående kunne tilbyde Kommunerne:
Beskyttet samvær iht. § 71.1.
Støttet samvær iht. § 71.2
Overvåget samvær iht. § 71.3.
Name: sanvaerskonsulent_kerteminde_fyn.jpg.
TRINE SEGNITZ
Glysingsvej 8
5300 Kerteminde
Tlf. 3054 3273
Email: trinesegnitz74@gmail.com
CVR. 39532735
Trine Segnitz 2019