Name: socialfaglig_konsulent_kerteminde.png.
SPÆDBARNSTERAPI
Spædbarnsterapi går i al sin enkelthed ud på at sætte ord på de traumer, som er opstået i barndommen.
Traumer som barnet har glemt eller fortrængt, men som kroppen husker.  Når børn oplever fysiske og psykiske belastninger der overstiger det, som et barn kan magte, kan belastningen sætte sig som spor i barnet.
Det lille barn kan være påvirket i forhold til søvn og spisning, være uroligt og have svært ved at slappe af, trække sig i kontakten til andre og det kan udvikle fysiske symptomer.
Det større barn kan være aggressivt, bange, trist, uroligt og tilbagetrukket. Det kan trække sig i kontakten, have svært ved at knytte sig til nogen og svært ved at indgå i fællesskaber. Det kan udvikle fysiske symptomer som ondt i maven, hovedpine osv.
Som spædbarnsterapeut sætter jeg ord på det, som er/har været svært i barnets liv. Barnet får på den måde fortalt sin historie med de traumer, som det har oplevet. Ordene til barnet bringer orden i det kaos, som barnet oplever, og traumerne bliver en identificeret del af dets liv.
TRINE SEGNITZ
Glysingsvej 8
5300 Kerteminde
Tlf. 3054 3273
Email: trinesegnitz74@gmail.com
CVR. 39532735
Trine Segnitz 2019