Name: socialfaglig_konsulent_kerteminde.png.
STØTTEPERSON
Jeg har flere års erfaring med at være støtteperson i henhold til Servicelovens § 54, for forældre, hvis børn er anbragt med eller uden samtykke. Jeg ansættes og bevilliges af socialrådgiveren i bopælskommunen.
Min erfaring har jeg fra et positivt samarbejde med Hørsholm Kommune, Syddjurs, Odense samt Nyborg Kommune. 
Jeg fungerer som bindeled mellem forældrene og den anbringende myndighed, men har ikke pligt til at informere Kommunen om, hvad der tales om eller arbejdes med.
Som §54 støtteperson er det min opgave at opbygge et tillidsfuldt forhold til forældrene ift. de problemstillinger, som der kan opstå ifb. anbringelsen.
Jeg deltager i alle relevante møder ift. barnet, er i dialog med myndigheden, og står til rådighed telefonisk for de involverede parter.
Jeg har tavshedspligt og den overholdes. Serviceloven beskriver; "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet." 
TRINE SEGNITZ
Glysingsvej 8
5300 Kerteminde
Tlf. 3054 3273
Email: trinesegnitz74@gmail.com
CVR. 39532735
Trine Segnitz 2019