Name: socialfaglig_konsulent_kerteminde.png.

SOCIALFAGLIG KONSULENT TRINE SEGNITZ
Bred erfaring med socialrådgivning, koordinering, samarbejde & familiebehandling, herunder forældrerådgivning samt spædbarnsterapi
Name: sanvaerskonsulent_kerteminde_fyn.jpg.
SAMVÆRSKONSULENT
Som samværskonsulent er det min opgave at støtte og hjælpe forældrene til at opnå eller udvikle kontakten med deres barn/børn, som er anbragt udenfor hjemmet. Samværet kan foregå i eget hjem, i lokaler som Kommunen finder eller hos plejeforældrene. Som samværskonsulent arbejder jeg ud fra en samværsaftale, som familierådgiveren/socialrådgiveren har fastsat.
Name: kontaktperson_kerteminde.jpg.
PROFESSIONEL KONTAKTPERSON
Som professionel kontaktperson er det min opgave at støtte barnet/den unge til en positiv udvikling, dette via den stabile voksenkontakt, som jeg tilbyder. Der vil i denne opgave være fokus på relationen, med specielt fokus på at skabe tryghed: Samtaler med barnet/den unge, skolesamarbejde, herunder også støtte i undervisningen til barnet/den unge. Jeg har tavshedspligt og den overholdes.
Name: spaedbarns_terapi_fyn.jpg.
SPÆDBARNSTERAPI
Spædbarnsterapi går i al sin enkelthed ud på at sætte ord på de traumer, som er opstået i barndommen. Traumer som barnet har glemt eller fortrængt, men som kroppen husker. Når børn oplever fysiske og psykiske belastninger der overstiger det, som et barn kan magte, kan belastningen sætte sig som spor i barnet. Det lille barn kan være påvirket ift. til bla. søvn og spisning.

OM TRINE SEGNITZ

Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har solid erfaring i arbejdet med udsatte børn & unge og deres familier; 17 år i Odense Kommune, 3 år i et mindre privat firma. samt 6 år i eget firma.
Jeg har opnået en solid erfaring med socialrådgivning, koordinering, samarbejde & familiebehandling, herunder forældrerådgivning og meget mere.
Oveni er jeg spædbarnsterapeut og har erfaring med at lave spædbarnsterapier til nyfødte, til små og større børn.

Jeg er certificeret ICI-coach, uddannet ved Jørgen Svendstrup og har erfaring med at coache i vidt forskellige emner.
I 10 år har jeg tillige fungeret som støtteperson (jf.: SEL §54) for mødre, hvis børn er anbragt. Jeg har/har haft opgaver fra Syddjurs, Hørsholm, Odense, Frederikssunds samt Nyborg Kommune.

Jeg er NADA behandler, tillige Mindfulness-instruktør og har erfaring med at guide børn & voksne gennem div. øvelser. 
Privat er jeg mor til 2 drenge og bosat i Kerteminde.

Trine Segnitz
TRINE SEGNITZ
Glysingsvej 85300 KertemindeTlf. 3054 3273Email: trinesegnitz74@gmail.comCVR. 39532735
Trine Segnitz 2019